Iingcaphuno ezingama-30 zokubhiyozela amaNtshayelelo, iintyatyambo zodonga kunye neengcuka zodwa

Yeyiphi Imovie Ukubona?
 

Uluntu lwanamhlanje luye kaninzi lukucekise ukuba neentloni, ukuzazisa, kunye nokuthozama njengeempawu ezingenamsebenzi ezisebenza kuphela ekubambeni umntu ekufikeleleni kwizinto ezinkulu ebomini.Nangona kunjalo lukhona utshintsho olwandle olwenzekayo ngoku, nangona kuhamba kancinci, oku kuyasebenza ukubuyisela le ngcinga kunye nexabiso lendawo kwi ubuntu obugciniweyo .

oye ekhaya kunzima ngokwaneleyo

Ke, sinika imbeko kuwo onke amangeniso, iintyatyambo zodonga, kunye neengcuka zodwa ngaphandle apho, sidibanise ezinye zezona zicaphulo zichazayo zichaza izibonelelo ezininzi zokuba wedwa kunye neempawu zabo bakonwabelayo.

Eyam yodwa iziva ilunge kakhulu, ndiza kuba nawe kuphela xa ubumnandi ngaphezu kokuba wedwa.– iWarsan Shire

Ukuthula kuhle, hayi kunzima. Utyekelo lomntu lokoyika into entle alunangxaki.- Elliot Kay‘Phuma kwigobolondo lakho’ - that expression xxic that is failed to appreciate that some animals ngokwemvelo baphathe indawo yokuhlala naphi na apho baya khona kwaye abanye abantu bayafana.

Banoyolo abo bangoyikiyo ukuba wedwa, abangoyikiyo inkampani yabo, abangasoloko befuna izinto zokwenza into, into yokuzihlaziya nabo, nento yokugweba.- Paul Coelho

Amadoda azizilumko ayathetha kuba anento afuna ukuyithetha Zidenge kuba kufuneka athethe into- uPlatoXa ndindedwa ndingabonakali. Ndingahlala encotsheni yengqumba yentlabathi ndingashukumi njengokuvuka kokhula, de iimpungutye zibaleke zingakhathali. Ndiyasiva isandi esingathandekiyo seentyatyambo zicula.- UMary Oliver

Abantu abazolileyo baneengqondo ezivakala kakhulu- uStephen Hawking

Kwabangeneleli, ukuhlala wedwa kunye neengcinga zethu kuyabuyisa njengokulala, okondlayo njengokutya.- Jonathan Rauch

Ndikuthanda nyani ukuhlala kwindlwane yam ndingashukumi. Ndihamba engqondweni yam, kwaye yimeko enzima yokuhamba kum. Umzimba wam awunamdla wokuhamba usuka kwenye indawo uye kwenye

Ngamanye amaxesha ndivele ndivale umlomo ndingathethi namntu iintsuku. Ayisiyonto yobuqu.- Sonya Teclai

Ndedwa wayehlala evakalelwa njengendawo yokwenyani kum, ngokungathi yayingeyiyo imeko yokuba khona, kodwa endaweni yoko yayigumbi apho ndingabuyela khona ukuze ndibenguye kanye.- UCheryl Strayed

Kukho umahluko omkhulu phakathi kwedwa kunye nesizungu. Unokuba nesizungu kwiqela labantu. Ndiyakuthanda ukuba ndedwa. Ndiyakuthanda ukutya ndedwa. Ndiya ekhaya ebusuku ndibukele nje imovie okanye ndihlale nenja yam. Kuya kufuneka ndizibhokoxe kwaye nditsho ngokwenyani, oh Thixo, ndiye ndabona abahlobo bam kuba ndonelisekile ndim ndedwa.– Drew Barrymore

Ukuthula kuyothusa kuphela kubantu abanyanzelisa ukuba bathethe.- UWilliam S. Boroughs

Isizungu yintlupheko yokuzimela wedwa kukutyeba kwesiqu sakho. UMary Sarton

Izithuba ezihambelanayo (iikowuti ziyaqhubeka apha ngezantsi):

Zimbini iintlanga emhlabeni. Abo bafuna abanye, abaphazamisekileyo, abaxakekileyo nabahlaziyayo ngabanye, abanoxhala, abadiniweyo nabangatyhafiswanga bubulolo njengokunyuka komkhenkce owoyikekayo okanye ukunqumla intlango kwaye abo, kwelinye icala, bediniwe, Ukukruquka, ukudana, ukudinwa ngokupheleleyo ngabanye, ngelixa ukubekwa bodwa kubenza bazole, kwaye ukuzimela kunye nomsebenzi wentelekelelo yeengqondo zabo ubahlamba ngoxolo. -Guy de Maupassant

Ama-Introverts ayabuxabisa ubudlelwane obusondeleyo abolule kakhulu ukwenza- uAdam S. McHugh

Ndimele ndihlale ndedwa rhoqo. Ndingavuya kakhulu ukuba ndichithe ukusuka ngoMgqibelo ebusuku kude kube ngoMvulo kusasa ndedwa kwigumbi lam. Yindlela endizalisa ngayo ipetroli. - U-Audrey Hepburn

Wedwa, nokuba awenzi kwanto, awumoshi ngexesha lakho. Wenza, phantse rhoqo, kwinkampani. Akukho kukudibana nawe okwaziyo ukuba yinyumba ngokupheleleyo: Kukho into ekufuneka ivele, nokuba lithemba lokuba uza kuphinda uhlangane kwakhona.- Emil Cioran

Ukuba wedwa kwakho kuya kuba yinkxaso nekhaya lakho, nokuba uphakathi kweemeko ezingaqhelekanga kakhulu, kwaye kuyo uya kufumana zonke iindlela zakho .– URainer Maria Rilke

Sukundijongela phantsi kuba ndithule. Ndiyazi ngaphezu kokuba ndithetha, cinga ngaphezu kokuba ndithetha kwaye uqaphele ngaphezu kokuba uyazi.- Michaela Chung

Kuvaliwe egumbini, ukucinga kwam kuba yindalo iphela, kwaye nomhlaba wonke uyaphoswa.- Criss Jami

Ukuba uwedwa ungowakho ngokupheleleyo. Ukuba ukhatshwa liqabane elinye, usisiqingatha sakho okanye ungaphantsi kancinane ngokungalingani kokuziphatha kwakhe kwaye ukuba unamaqabane angaphezulu kwesinye uya kuwela nzulu kwakuloo meko inye. -Leonardo da Vinci

Masicacise into ibenye: izethulo azithiyi intetho encinci kuba asibathandi abantu. Siyayicaphukela intetho encinci kuba siwuthiyile umqobo owenzayo phakathi kwabantu.- ULaurie Helgoe

I-imeyile ilunge ngakumbi kunefowuni. Ukuya kuthi ga ngoku ndixhalabile, ndingalahla ifowuni yam ukuba ndingahamba nayo.- Tom Hanks

Andibazondi abantu, ndiziva ngcono xa bengekho.- UCharles Bukowski

Yonke le nto ibithethwa, le yokuvuma into engamanzi, yinto ebendingayicingi ukuba ndingaze ndize nayo. Kubonakala ngathi kububudenge kum, njengeqanda elingaphekwanga eligqiba ukuphuma kwiqokobhe lalo: kuyakubakho umngcipheko wokusasazeka kude kakhulu, ujike ube ngumgxobhozo ongenamilo. - UMargaret Atwood

Ayisiyo yokuba izethulo azingobadlali beqela abalungileyo. Asifuni nje ukuba kwigumbi elinye nelinye iqela ngawo onke amaxesha. Singathanda kakhulu ukuba yinxalenye yeprojekthi eqingqelwe thina ukuba sihlale kunye nayo kwiiofisi zethu, sibonisane njengoko kufanelekile kodwa sisebenze ngokuzimeleyo.- USophia Dembling

Amaxesha amaninzi kudlula iintsuku ndingakhange ndithethe namntu .- UVincent Van Gogh

ndingaxelela njani ukuba ndiyamthanda umfana

Ndikufumanisa kulungile ukuba ndedwa elona xesha likhulu lexesha. Ukuba kwinkampani, nkqu nokona kulungileyo, kungekudala kuyadinisa kwaye kuyaphela. Ndiyakuthanda ukuba ndedwa. Andizange ndilifumane iqabane elinobudlelwane obufana nobedwa.- UHenry David Thoreau

Ndihlala kwedwa apho kubabuhlungu ebutsheni, kodwa kumnandi kwiminyaka yokuvuthwa.- Albert Einstein

Zeziphi kwezi zicaphulo ozithandayo? Shiya iikhomenti ezingezantsi kwaye wabelane ngeengcinga zakho nabanye abangeneleli.